หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 47

8.1

หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 1
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 2
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 3
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 4
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 5
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 6
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 7
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 8
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 9
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 10
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 11
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 12
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 13
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 14
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 15
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 16
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 17
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 18
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 19
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 20
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 21
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 22
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 23
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 24
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 25
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 26
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 27
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 28
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 29
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 30
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 31
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 32
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 33
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 34
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 35
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 36
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 37
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 38
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 39
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 40
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 41
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 42
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 43
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 44
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 45
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 46
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 47
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 48
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 49
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 50
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 51
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 52
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 53
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 54
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 55
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 56
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 57
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 58
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 59
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 60
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 61
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 62
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 63
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 64
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 65
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 66
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 67
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 68
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 69
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 70
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 71
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 72
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 73
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 74
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 75
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 76
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 77
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 78
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 79
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 80
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 81
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 82
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 83
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 84
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 85
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 86
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 87
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 88
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 89
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 90
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 91
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 92
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 93
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 94
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 95
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 96
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 97
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 98
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 99
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 100
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 101
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 102
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 103
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 104
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 105
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 106
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 107
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 108
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 109
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 110
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 111
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 112
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 113
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 114
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 115
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 116
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 117
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 118
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 119
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 120
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 121
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 122
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 123
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 124
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 125
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 126
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 127
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 128
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 129
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 130
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 131
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 132
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 133
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 134
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 135
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 136
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 137
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 138
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 139
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 140
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 141
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 142
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 143
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 144
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 145
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 146
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 147
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 148
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 149
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 150
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 151
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 152
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 153
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 154
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 155
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 156
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 157
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 158
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 159
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 160
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 161
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 162
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 163
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 164
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 165
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 166
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 167
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 168
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 169
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 170
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 171
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 172
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 173
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 174
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 175
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 176
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 177
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 178
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 179
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 180
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 181
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 182
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 183
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 184
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 185
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 186
Boruto: Naruto Next Generations ภาค 1 ตอนที่ 187

Source Select

  • หลัก

Relate Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*