แบล็คโคลเวอร์ บีค อนิเมะ

Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 164

8.4

อัสตาและยูโนะถูกทิ้งที่โบสถ์ในบ้านนอกตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จึงเติบโตมาด้วยกันและแข่งกันว่าใครจะได้เป็น "จักรพรรดิเวทมนตร์" ทั้งที่ ยูโนะกลับมีพลังเวทที่แกร่งกล้า ในขณะที่อัสตาไม่สามารถใช้เวทมนตร์ได้เลย เมื่อทั้งคู่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ก็เข้าร่วมพิธีรับหนังสือเวท ยูโนะได้รับกริมัวร์ที่มีโคลเวอร์ 4 แฉกที่ว่ากันว่ามี "โชค" สถิตอยู่ (ในขณะที่กริมัวร์ของคนทั่วไปมีโคลเวอร์แค่ 3 แฉก) แต่อัสตากลับไม่ได้รับกริมัวร์ ต่อมายูโนะโดนเล่นงาน อัสตาที่เข้ามาช่วยจึงได้รับกริมัวร์ในภายหลัง แต่กริมัวร์ของเขากลับมีโคลเวอร์ 5 แฉกที่ว่ากันว่าในแฉกที่ 5 มี "ปีศาจ" สถิตอยู่

Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 1
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 2
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 3
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 4
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 5
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 6
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 7
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 8
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 9
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 10
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 11
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 12
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 13
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 14
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 15
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 16
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 17
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 18
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 19
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 20
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 21
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 22
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 23
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 24
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 25
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 26
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 27
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 28
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 29
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 30
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 31
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 32
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 33
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 34
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 35
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 36
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 37
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 38
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 39
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 40
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 41
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 42
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 43
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 44
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 45
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 46
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 47
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 48
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 49
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 50
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 51
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 52
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 53
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 54
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 55
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 56
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 57
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 58
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 59
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 60
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 61
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 62
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 63
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 64
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 65
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 66
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 67
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 68
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 69
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 70
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 71
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 72
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 73
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 74
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 75
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 76
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 77
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 78
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 79
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 80
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 81
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 82
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 83
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 84
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 85
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 86
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 87
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 88
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 89
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 90
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 91
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 92
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 93
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 94
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 95
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 96
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 97
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 98
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 99
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 100
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 101
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 102
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 103
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 104
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 105
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 106
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 107
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 108
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 109
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 110
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 111
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 112
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 113
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 114
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 115
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 116
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 117
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 118
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 119
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 120
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 121
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 122
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 123
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 124
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 125
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 126
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 127
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 128
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 129
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 130
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 131
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 132
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 133
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 134
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 135
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 136
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 137
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 138
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 139
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 140
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 141
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 142
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 143
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 144
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 145
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 146
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 147
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 148
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 149
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 150
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 151
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 152
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 153
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 154
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 155
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 156
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 157
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 158
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 159
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 160
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 161
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 162
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 163
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 164
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 165
Black Clover ภาค 1 ตอนที่ 166

Source Select

  • หลัก
  • สำรอง 1
  • สำรอง 1

Relate Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*